terwik: (Default)
[personal profile] terwik
Під час перебування в Варшаві цього разу мені вдалося нарешті здійснити свою мрію – побувати на оглядовому майданчику Палацу культури і науки.

Я починаю підозрювати, що вже потихеньку набридаю вам постійним згадуванням цієї споруди, проте…


Знаходиться оглядовий майданчик на 30-му поверсі, на висоті 114 метрів. Потрапити на нього можна за допомогою двох високошвидкісних ліфтів, які періодично курсують туди-сюди. Йдемо до них
Ліфти реально високошвидкісні, здається, що скільки там тих 100 метрів нещасних, проте вперше під час підйому на ліфтові заклало в вухах.

І от, відчуваючи себе на небесах, проходячи скрізь зорі


Виходиш на оглядовий майданчик


Звичайно, вдень було б цікавіше, можна роздивитися більше деталей міста, проте вечір також дарує непогані краєвиди освітленого мегаполісу


Вдалині видно стадіон, про який я вже розповідав.

Далі


По периметру


Тільки тепер побачив три червоних риски(крапки) над віддаленою висоткою – вертоліт, літак, НЛО?


Оця будівля постійно міняла кольори
А от в тої ліворуч, то насправді не біла пляма, а велетенський екран, на якому постійно щось писало


Пробував зазумити ще щось цікаве – типу Старого Міста, палацу, церков проте вночі не хотіло нормально фокусуватися, тому зверху все.

Лишилося фотографій ще на один пост пов’язаний з цим монстром.
Можливо якось напишу та перестану ним наршеті вам набридати :).
Тому, сподіваюся

Далі буде…
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

terwik: (Default)
terwik

October 2017

M T W T F S S
       1
2345678
9101112 1314 15
16 17 181920 2122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Expand Cut Tags

No cut tags